Sermons

Proper 17 Year B

Song of Solomon 2:8-13; Psalm 45:1-2, 7-10; James 1:17-27; Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

2015-09-01 The Rev. Chip Broadfoot

Proper 16 Year B

1 Kings 8:22-30, 41-43; Psalm 84; Ephesians 6:10-20; John 6:56-69

2015-08-26 The Rev. John Horner

Proper 15 Year B

1 Kings 2:10-12; 3:3-14; Psalm 111; Ephesians 5:15-20; John 6:51-58

2015-08-24 The Rev. Chip Broadfoot

Proper 14 Year B

2 Samuel 18:5-9, 15, 31-33; Psalm 130; Ephesians 4:25-5:2; John 6:35, 41-51

2015-08-17 The Rev. Chip Broadfoot

Proper 11 Year B

2 Samuel 7:1-14a; Psalm 89:20-37; Ephesians 2:11-22; Mark 6:30-34, 53-56

2015-07-24 The Rt. Rev. David Bane

Proper 8 Year B

II Samuel 1:1 17-27; Psalm 130 II; Corinthians 8:7-15; Mark 5:21-43

2015-06-29 The Rev. Chip Broadfoot

Proper 5 Year B

I Samuel 8:4-11 (12-15); Psalm 138; II Corinthians 4:13-5:1; Mark 3:20-35

2015-06-07 The Rev. Chip Broadfoot
Top